Keresés
Rendezvények
Utolsó hónap február 2023 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMai nap5113
mod_vvisit_counterTegnap3486
mod_vvisit_counterEzen a héten12403
mod_vvisit_counterMúlt héten50524
mod_vvisit_counterEbben a hónapban51424
mod_vvisit_counterMúlt hónapban158728

We have: 3 guests online
IP címed: 3.236.70.233
 , 
Dátum: 2023. február 08.

Alapszabályzat (Működési Regulák)

1.  Általános rendelkezések

Jelen dokumentum (továbbiakban: Szabályzat) a Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság (továbbiakban: Társaság) működési szabályait foglalja össze.

1.1 A Társaság neve: Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság

1.2 A Társaság címere: Pajzs, amelynek tetején a BURSCH.INFO felirat helyezkedik el, alatta egy kardot tartó kéz PRO PATRIA felirattal. A pajzs alsó ívét követve két további piktogram látható: bal oldalt egy számítógép PRO PROFESSIO, jobb oldalt egy pickhammer PRO INSTITUTIO felirattal. 

1.3 A Társaság pecsétje: Körben a Bursch.Info Hagyományőrző Baráti Társaság felirat, középen a társaság címere.

1.4 A Társaság székhelye: Miskolc

1.5 A Társaság működési területe: Miskolc

1.6 A Társaság célja: a Miskolci Egyetemen valaha végzett (elsősorban keresztelt), egykori informatikus hallgatók összefogása a selmeci diákhagyományok ápolása céljából , továbbá a Miskolci Egyetemen zajló informatikai oktatás szakmai  támogatása. Mindezeken túl olyan kezdeményezések felkarolása, amelyek akár nemzetünk, akár a hagyományaink, akár hivatásunk javára válnak.

2.  A társaság tagjai

2.1 Alapító tagok: a Társaságot életre hívó személyek, név szerint: Trifonov Gergely alias Zsírfeka, avagy csak sör legyen és azbeszt, Varga Gábor alias Pincemester, avagy akinek kulcsa van a pincéhez és Veres Zoltán alias Ocs. Az Elnökségben állandó helyük van, onnan vissza nem hívhatók.

2.2 Rendes tagok: rendes tag lehet azon megkeresztelt, a Miskolci Egyetemen műszaki informatikusként vagy informatika szakirányos műszaki menedzserként végzett egykori hallgató, aki

 • magyar állampolgár,
 • tagságát a Társaságtól írásban vagy elektronikus úton kérvényezi,
 • magát a Szabályzatban foglaltak megtartására saját kezű aláírásával kötelezi.

Az új tagok felvételéről a Társaság Közgyűlése egyszerű többséggel dönt.

2.3 Pártoló tagok: bárki, aki ebbéli szándékát írásban vagy elektronikus úton a Társaság felé kinyilvánítja és a Társaság céljaival egyetért. Pártoló tagok felvétele automatikus, nem igényel szavazást.

2.4 Tiszteletbeli tagok: bárki, aki selmeci diákhagyományaink, a Miskolci Egyetem vagy hivatásunk érdekében végzett munkájával erre érdemesnek találtatik és tiszteletbeli tagságát a Közgyűlés abszolút többséggel megszavazza. 

2.5 Tagság megszűnése: a rendes tagság megszűnése kétféleképpen lehetséges:

 • önkéntes kilépéssel, amelynek ténye az Elnökség felé írásban vagy elektronikusan benyújtandó
 • kizárással, amelyhez a Közgyűlés abszolút többsége szükséges

2.6 Tagok kötelezettségei:

 • a Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása
 • a Közgyűlés határozatainak betartása és végrehajtása
 • a Társaság kitűzött céljainak lehetőségekhez mérten való támogatása
 • a Haza és a magyar nemzet érdekeinek  képviselete és minden körülmények között való védelme a selmeci diákhagyományok szellemének fenntartása
 • a Társaság becsületének minden körülmények között való megvédése
 • rendes tagok kötelesek a Közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni
 • rendes tagok számára kötelező a Közgyűlésen való részvétel. Három egymást követő Közgyűlésről való igazolatlan hiányzás a tagság megszűnését vonja maga után.
 • szakmai önképzés, hivatásunk ápolása
 • a Társaság címerének egyenruhán való viselése folt, illetve kitűző formájában


2.7 Tagok jogai:

 • a társaság rendes tagjai a Közgyűléseken szavazati joggal bírnak
 • a rendes tagok tisztségek betöltésére megválaszthatók
 • minden tag jogosult részt venni a Társaság rendezvényein (közgyűlés, szakestélyek, Bursch.Estek), azokon felszólalni, a közgyűlések alkalmával indítványokat előterjeszteni
 • rendes és pártoló tagok számára a szakestélyeken való részvétel kedvezményes (a kedvezmény a mindenkori jegyár egyharmada)
 • tiszteletbeli tagok számára a szakestélyek látogatása ingyenes
 • rendes tagok jogosultak viselni a Társaság címerét egyenruhára varrható folt vagy kitűző formájában, amit számukra a Társaság térítésmentesen biztosít.

3.  Szervezeti felépítés

3.1 Közgyűlés: a Társaság képviseleti szerve, a Társaság tagjai alkotják. Évente legalább egy Közgyűlést kell tartani (Tisztújító Közgyűlés). A Szabályzat módosításához, a Társaság feloszlatásához, illetve az Elnökség választott tagjainak visszahívásához szükséges indítványok elfogadása a Közgyűlés kétharmados többségével történhet. A közgyűlés jegyzőkönyvét a Titkár vezeti.

 1. Virtuális Közgyűlés: mivel a Társaság tagjai földrajzilag szétszórva találhatók, gyakran fizikailag lehetetlen a Tagság egy helyre való összehívása. Ennek a problémának a kiküszöbölésére a Társaságot érintő ügyek (az Elnökség visszahívását, illetve a Társaság megszűnését kivéve) Virtuális Közgyűlésen, e-mail vagy telefon/videokonferencia útján megvitathatók és megszavazhatók.  A Tisztújító Közgyűlés is lebonyolítható elektronikus úton. Virtuális Közgyűlésről csak abban az esetben kell külön jegyzőkönyvet vezetni,amennyiben nem e-mailben kerül lebonyolításra.
 2. Rendes Közgyűlés: az Elnök vagy a Titkár hívja össze. Bármilyen ügyben lehet Rendes Közgyűlést tartani, de az a) pontban vázolt okok miatt erre jellemzően csak valóban komoly ügyekben kerül sor. Rendes közgyűlések időpontjáról a Tagság elektronikus úton, a tervezett időpont előtt legalább két héttel tájékoztatást kap.

3.2 Elnökség: a három alapító tagból és nyílt szavazással választott további négy főből áll. Az Elnökség intézi a Társaság ügyeit, irányítja annak működését. Elnökségi tag bárki lehet, akit a Tisztújító Közgyűlés kétharmados többséggel megszavaz.  A Társaság alapvető működését érintő ügyekben (feloszlás, Elnökség tagjainak visszahívása, Szabályzat módosítása) nyílt szavazással az Elnökség mondja ki a döntő szót.

3.3 Elnök: képviseli a Társaságot és vezeti a közgyűléseket. Szavazáskor semleges szerepe van, de szavazategyenlőség esetén a szava döntő. Személyét a Tisztújító Közgyűlésen az újonnan megválasztott elnökségi tagok titkos szavazáson döntik el.  Megbízatása egy évre szól. Egy személy korlátlan alkalommal újraválasztható. Szakestélyeken a Praeses szerepét tölti be. 

3.4 Pénztárnok (Pénztáros): feladata a Társaság vagyonának és pénzügyeinek kezelése, illetve a szakestélyek megszervezése. Az éves Tisztújító Közgyűlésen (és Szakestélyen) beszámolási kötelezettsége van a Társaság felé.  Az Elnök akadályoztatása esetén őt képviseli, a nevében teljes jogkörrel eljárhat. Személyét a Tisztújító Közgyűlésen az újonnan megválasztott  elnökségi tagok titkos szavazáson döntik el. Mandátuma egy évre szól.  Egy személy korlátlan alkalommal újraválasztható. A szakestélyeken a Major Domus szerepét tölti be.

3.5 Titkár: a Társaság operatív ügyeit intézi és a Tagsággal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látja el, továbbá őrzi a Társaság ingóságait. Személyét a Tisztújító Közgyűlésen az újonnan megválasztott elnökségi tagok titkos szavazáson döntik el.  Megbízatása két évre szól. Egy személy korlátlan alkalommal újraválasztható. A szakestélyeken állandó szerepe nincs.

3.6 Tagdíj: a Társaság rendes tagjai havonta tagdíjat tartoznak fizetni, amelynek összege 1.000 (egyezer) forint. A Pénztárnok felel a tagdíjak beszedéséért.

3.7 Támogatói hozzájárulás: a pártoló tagok havonta legalább 500 (ötszáz) forintos hozzájárulással segítik a Társaság munkáját . A támogatói hozzájárulások beszedését is a Pénztárnok intézi.

4.  Egyéb rendelkezések

4.1 A Társaság vagyona: a Tagság által befizetett illetményekből, illetve a támogatásokból és felajánlásokból befolyó bevételekből származik. Ezek kezeléséért a Pénztárnok felel.

4.2 Fegyelmi vétséget követ el az, aki

 • hazafiatlanul viselkedik,
 • bűncselekményt követ el,
 • nem tartja be a jelen Szabályzatban foglaltakat,
 • a Társaság jó hírnevét és/vagy érdekeit sértő magatartást tanúsít.

Fegyelmi ügyekben a Közgyűlés dönt. Különösen súlyos esetekben soron kívüli közgyűlés összehívása szükséges.

4.3 A Társaság feloszlása: a Társaság feloszlik, ha az erre vonatkozó indítvány benyújtását a Közgyűlés kétharmados többséggel megszavazza és azt az Elnökség nyílt szavazás útján abszolút többséggel elfogadja. Feloszlás esetén a Társaság vagyonáról a feloszlást kimondó Közgyűlés dönt.

4.4 Szabályzat módosítása: jelen szabályzat módosításához a Társaság kétharmados többsége által támogatott Módosító Indítvány benyújtása, illetve annak az Elnökség általi támogatása (nyílt szavazással, abszolút többséggel) szükséges.

4.5 Elnökség választott tagjainak visszahívása: a 4.3 pontokban ismertetett módon történik. Az Elnökség választott tagjainak visszahívása az Elnök mandátumának automatikus megszűnését is jelenti. Ekkor az Elnök ügyvezetővé válik (bárminemű döntést csak a Társaság kétharmados támogatásával hozhat) és köteles soron kívüli Tisztújító Közgyűlést összehívni az Elnökség visszahívásától számított 30 naptári napon belül, ahol ki kell nevezni az új Elnökséget.

4.6 A Társaság elektronikus fórumai: a honlap, a Tagság számára fenntartott Bursch.Info levelezőlista ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), illetve az Elnökség zárt levelezőlistája ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

4.7 Fogalommagyarázat

 • abszolút többség: a tagok több mint 50%-ának szavazatát igényli, függetlenül a szavazók számától.
 • egyszerű többség: a leadott szavazatok több mint 50%-át igényli
Kelt: Miskolc, 2010.

Jó szerencsét!
Vivát informatika!

Letöltés